English version available

Eirik Lie

Født i Oslo (bosatt i Trondheim 1967-1997).
Profesjonell musiker siden 1973.
Hovedinstrument: Gitar, bassgitar
Biinstrument: Tangentinstrumenter


Til Eirik Lies hjemmeside
Send gjerne epost: eiriklie@online.no