(English version available)

Bestilling:

Jeg vil bestille CD'en 12 Bilder

Antall  : 
Navn    : 
Adresse : 
Postnr. :   Sted:
Land    : 
Email   :   Telefon:
Pris NOK 150,-
Porto og emballasje kommer i tillegg, for tiden kr. 25,-

Jeg vil betale på følgende måte:

Kontant/Postanvisning forskudd
Bank forskudd
Oppkrav

Ved oppkrav tilkommer postens gebyrer (forferdelig dyrt). For forsendelse utenfor Norden, bruk engelsk bestillingsskjema.

Forskuddsbetaling sendes til:

Visuell Musikk
Eirik Lie
Bjørnerabben 9
0383 Oslo

Bankgiro 8601 13 76845 (Merk blanketten "12 Bilder")

Noen kommentarer?:


Tilbake til Visuell Musikk uten å bestille
For nærmere opplysninger: send Epost.